Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


« Δ Ρ Α Σ Η »
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων &
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ταχ. Δ/νση      : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας  : 66100
Τηλέφωνο         : 2521351301
Κινητό             : 6976229959
e-mail              : drasidrama@gmail.com  

Δράμα 27/5/2013
Ηλεκτρ.Σελ.     : drasidramas.blogspot.grΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σύμφωνα με την 1/20-3-2012 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ» στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

·        Για τις 4 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1.      Morganti Simona Valerio
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
2.      Αγγελοπούλου Παναγιώτα Χρήστος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
3.      Αγγελοπούλου Παρασκευή Τρύφων
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
4.      Ασημακοπούλου Ιωάννα Γεώργιος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
5.      Διόμος Σωτήριος Μάριος Θεόδωρος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
6.      Ευθυμίου Σωτηρία Ιωάννα Κίμων
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
7.      Ιωακειμίδης Μιχαήλ Παναγιώτης
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & εκπλ.στρατ.υποχρεώσεων
8.      Ιωακειμίδου Θεοδώρα Μιχαήλ
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & πτυχίο ξένης γλώσσας
9.      Καραγιαννίδου Μαρία Ιωάννης
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
10. Κατηφόρη Ειρήνη Γεράσιμος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & πτυχίο ξένης γλώσσας
11. Καφαντάρη Μαρία Αλέξανδρος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ &
Δεν προσκόμισε τίτλο σπουδών
12. Κοκκινάκη Κωνσταντίνα Αθανάσιος
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
13. Κυριαζίδου Παναγιώτα Δημήτριος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
14. Μακρίδου Σουλτάνα Ιωάννης
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & πτυχίο ξένης γλώσσας
15. Μουρατίδου Ειρήνη Θεόδωρος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & πτυχίο ξένης γλώσσας
16. Νικοπούλου Αικατερίνη Βασίλειος
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
17. Οδαμπασίδου Μαρία Αναστάσιος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
18. Ούτσιου Αναστασία Ευάγγελος
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
19. Παπαγιάννης Αλέξανδρος Δημήτριος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
20. Παπαδόπουλος Θεμιστοκλής Χαράλαμπος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
21. Παπαδοπούλου Δέσποινα Αθανάσιος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
22. Παπαδοπούλου Μαργαρίτα Παναγιώτης
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
23. Πολυστηριάδου Αικατερίνη Μαρία Άγγελος
Δεν προσκόμισε τίτλο σπουδών
24. Πουτακόγλου Ελισάβετ Χρήστος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
25. Σεκερτζή Ελένη Στέργιος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
26. Σπανού Ελένη Ηρακλής
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος & πτυχίο Η/Υ
27. Συρόπλη Γαρυφαλλιά Παναγιώτης
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
28. Ταταρίδου Ζηνοβία Αθανάσιος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ & μεταφ. πτυχίο ξένης γλώσσας
29. Τουτζιάρη Ιορδάνα Κωνσταντίνος
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
30. Τσεβάς Κωνσταντίνος Δημήτριος
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ &  μεταφ. πτυχίο ξένης γλώσσας
31. Φλεμοτόμου Δημητρία Θεοτόκη
Δεν προσκόμισε πτυχίο ξένης γλώσσας
32. Χλιάπα Αικατερίνη Ιωάννης
Δεν προσκόμισε πτυχίο Η/Υ
33. Ψαριανός Ερμόλαος Ευστράτιος
Δεν προσκόμισε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος & άκυρος τίτλος σπουδών


Κατά του πινάκα  κατάταξης  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στα προσωρινά Γραφεία αυτού, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 66100 Δράμα.


                                                                                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης
 Εξαρτήσεων & Ψυχοκοινωνικής Υγείας
                    η « ΔΡΑΣΗ »


                                                                                                              Μιχαηλίδης Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου