Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


« Δ Ρ Α Σ Η »
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων &
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ταχ. Δ/νση      : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας  : 66100
Τηλέφωνο         : 2521351301
Κινητό             : 6976229959
e-mail              : drasidrama@gmail.com
Ηλεκτρ. Σελ.    : drasidramas.blogspot.gr

Δράμα, 27 Μαΐου 2013
                      Αρ. Πρωτ.:   42


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τριμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε από το  Διοικητικό  Συμβούλιο και με την γνωμοδοτική συμμετοχή του επιστημονικά υπευθύνου του Κέντρου εκ μέρους του  ΟΚΑΝΑ προκειμένου να προβεί στην επιλογή υποψηφίων για την  πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ΠΕ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης  του Κέντρου Πρόληψης  Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής  Υγείας  η  ΔΡΑΣΗ   στην  Δράμα ,αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
Ø     Την με Α.Π 1/20-03-2012 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»,
Ø     Την από 20/03/2012 και 21/03/2012 δημοσίευση της Προκήρυξης σε 3 τοπικές και 1 πανελλαδική, εφημερίδες
καθώς επίσης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τη συνολική παρουσία των υποψηφίων ενώπιον της, ειδικότερα, την ικανότητα για συνεργασία – επικοινωνία, πρωτοβουλία, ικανότητα προσαρμογής, κίνητρο δέσμευσης, όπως και τις ειδικότερες ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ», αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά ως κάτωθι:

·    Για τις 4 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης:
        1.  Αγαθαγγελίδου Ευθυμία του Αναστασίου Π.Ε. Κοινωνιολογίας
        2.   Βλάχος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Π.Ε Ψυχολογίας
        3.   Τάζογλου Ευανθία του Αναστασίου Π.Ε. Ψυχολογίας
        4.    Τζάφου Μάρθα του Γεωργίου Π.Ε. Κοινωνικής Εργασίας

·    Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω κατάταξη των τεσσάρων επιλαχόντων από τους οποίους θα καλυφθούν τα κενά από άρνηση αποδοχής των παραπάνω επιλεγέντων και με ισχύ για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων εργασίας: 
      1. Καρατζά Χαρίκλεια του Γρηγορίου Π.Ε. Ψυχολογίας
2. Βερβέρογλου Σταματία του Αθανασίου Π.Ε. Κοινωνιολογίας
3. Κόκκα Ειρήνη του Χρήστου Π.Ε. Ψυχολογίας
4. Ζαχαρούδη Ελένη του Ηλία Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας

Η παραπάνω αξιολόγηση για την στελέχωση της δομής επικυρώθηκε από τον ΟΚΑΝΑ ως διαδικασία που πληρεί τις προδιαγραφές στελέχωσης που έχει θέσει ο Εθνικός Οργανισμός καταπολέμησης ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ( σχετ. έγγραφο με  αρ. πρωτ. 6237/21-5-2013)
Αναλυτικοί πίνακες υποψηφίων που  υπέβαλλαν αιτήσεις  εκπρόθεσμα ή που  δεν  πληρούν τα τυπικά προσόντα , υποψηφίων που  πληρούν τις σχετικές προυποθέσεις  καθώς  και υποψηφίων που  δεν  προσήλθαν ενώ εκλήθησαν για  την διαδικασία  της  προφορικής  συνέντευξης , έχουν αναρτηθεί στην  ιστοσελίδα του  Κέντρου ..drasidramas.blogspot.gr   ,στο  κτίριο  του  Διοικητηρίου  Δράμας καθώς   και  στα  δημαρχεία  των  Δήμων  Δράμας. 

Κατά του πινάκα  κατάταξης  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στα προσωρινά Γραφεία αυτού, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 66100 Δράμα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δράμας
«ΔΡΑΣΗ»


Κώστας Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου