Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

« Δ Ρ Α Σ Η »
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων &
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ταχ. Δ/νση      : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας  : 66100
Τηλέφωνο         : 2521351301
Κινητό             : 6976229959
e-mail              : drasidrama@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ» προκειμένου να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού και Διοίκησης αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω σχετικά:
Α. Την με Α.Π 4/13-05-2013 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»,
Β. Την από 12/06/2013 και 14/06/2013 δημοσίευση της Προκήρυξης σε 2 εφημερίδες
Γ. Τον αριθμό μορίων- με βάση τα τυπικά και απαιτούμενα προσόντα- ο οποίος έγινε με τον τρόπο υπολογισμού μορίων του προγράμματος ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Functions/Ipologismos+morion.csp?tabId=0&lcmenuId=)
Δ. Την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης η οποία πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή σου Δ.Σ. της εταιρείας (ικανότητα για συνεργασία – επικοινωνία, πρωτοβουλία, ικανότητα προσαρμογής, κίνητρο δέσμευσης, όπως και τις ειδικότερες ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»),
Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά ως κάτωθι:

·        Για την μια θέση Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού:
      1.     Ακριτίδου Σοφία του Χρήστου

Αναλυτικοί πίνακες υποψηφίων που υπέβαλλαν αιτήσεις εκπρόθεσμα ή που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις καθώς και υποψηφίων που δεν προσήλθαν ενώ εκλήθησαν για την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου drasidramas.blogspot.gr.
Κατά του πινάκα  κατάταξης  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στα προσωρινά Γραφεία αυτού, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 66100 Δράμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δράμας
«ΔΡΑΣΗ»


Κώστας Μιχαηλίδης


ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σύμφωνα με την 4/13-5-2013 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»

·        Για την 1 θέση ΔΕ Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού:
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αντωνιάδου
Άννα
Δημήτριος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Βεζιρτζόγλου
Φανή
Μιχαήλ
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Γαλάνη
Όλγα
Κοσμάς
Έλλειψη πτυχίου γνώσης Η/Υ & μη επικυρωμένο πτυχίο ξένης γλώσσας
Γιάγκου
Θεόδωρος
Γεώργιος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Κάργας
Νικόλαος
Γεώργιος
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσας
Κοτανίδου
Κωνσταντινιά
Παναγιώτης
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Λάμπρου
Χαρίκλεια
Μιχαήλ
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Λέτσιου
Στυλιανή
Στέργιος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Παναγιωταρά
Αιμιλία
Σταύρος
Δεν εμφανίστηκε στην προφορική συνέντευξη
Παπαδάκη
Αικατερίνη
Φώτιος
Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών
Στεφανίδου
Κωνσταντία
Ματθαίος
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσας
Στράτου
Ουρανία
Λάμπρος
Δεν εμφανίστηκε στην προφορική συνέντευξη
Τζίμος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Έλλειψη πτυχίου γνώσης Η/Υ
Χαρίτογλου
Γεωργία
Ιωάννης
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσαςΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Της 4/13-5-2013 προκήρυξης του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»

Για την 1 θέση ΔΕ Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΡΙΑ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
01
Ακριτίδου
Σοφία
Χρήστος
1889,1
02
Άρμεν
Μαρία
Αλέξανδρος
1687,0
03
Τσακάλου
Ευαγγελή
Κωνσταντίνος
1628,9
04
Σεβδίλη
Ιωάννα
Θεόδωρος
1378,5
05
Μαραμπίδου
Ηράκλεια
Νικόλαος
1349,7
06
Κούτρα
Χρυσούλα
Ζαχαρίας
1349,0
07
Λάσκαρη
Μαγδαληνή
Νικόλαος
1333,5
08
Καζάκη
Χρυσή
Αθανάσιος
1270,5
09
Γκόγκου
Φωτεινή
Απόστολος
1198,5
10
Παπαδοπούλου
Στυλιανή
Νικόλαος
1186,9
11
Αθανασίου
Αρετή
Γεώργιος
1169,0
12
Αθανασιάδου
Ελπίδα
Κωνσταντίνος
1136,5
13
Καραγιαννίδου
Άννα
Φώτιος
1094,5
14
Μελισσανίδου
Σταυρούλα
Αθανάσιος
990,0
15
Αντωνιάδου
Αναστασία
Θεόδωρος
968,0
16
Τσαλουκίδου
Ελένη
Δημήτριος
952,5

Κατά του πινάκα  κατάταξης  επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στα προσωρινά Γραφεία αυτού, Δράμα οδός 1ης Ιουλίου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 66100 Δράμα.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δράμας
«ΔΡΑΣΗ»


Κώστας Μιχαηλίδης
                                  ΠΙΝΑΚΑΣ          
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου