Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

« Δ Ρ Α Σ Η »
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων &
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Ταχ. Δ/νση      : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας  : 66100
Τηλέφωνο         : 2521351301
Κινητό             : 6976229959
e-mail              : drasidrama@gmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                         ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ» προκειμένου να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού και Διοίκησης αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

Α. Την με Α.Π 4/13-05-2013 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»,

Β. Την από 12/06/2013 και 14/06/2013 δημοσίευση της Προκήρυξης σε 2 εφημερίδες

Γ. Τον αριθμό μορίων- με βάση τα τυπικά και απαιτούμενα προσόντα- ο οποίος έγινε με τον τρόπο υπολογισμού μορίων του προγράμματος ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Functions/Ipologismos+morion.csp?tabId=0&lcmenuId=)

Δ. Την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης η οποία πραγματοποιήθηκε από τριμελή επιτροπή σου Δ.Σ. της εταιρείας (ικανότητα για συνεργασία – επικοινωνία, πρωτοβουλία, ικανότητα προσαρμογής, κίνητρο δέσμευσης, όπως και τις ειδικότερες ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»)

Ε.   Τις  προβλεπόμενες  ενστάσεις  από  την με Α.Π 4/13-05-2013 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»,
Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά ως κάτωθι:
·        
    Για την μια θέση Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού:
      1.     Ακριτίδου Σοφία του Χρήστου

Αναλυτικοί οριστικοί πίνακες υποψηφίων που υπέβαλλαν αιτήσεις εκπρόθεσμα ή που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις καθώς και υποψηφίων που δεν προσήλθαν ενώ εκλήθησαν για την διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου drasidramas.blogspot.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σύμφωνα με την 4/13-5-2013 Προκήρυξη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»

  •      Για την 1 θέση ΔΕ Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού:

ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Αντωνιάδου
Άννα
Δημήτριος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Βεζιρτζόγλου
Φανή
Μιχαήλ
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Γαλάνη
Όλγα
Κοσμάς
Έλλειψη πτυχίου γνώσης Η/Υ & μη επικυρωμένο πτυχίο ξένης γλώσσας
Γιάγκου
Θεόδωρος
Γεώργιος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Κάργας
Νικόλαος
Γεώργιος
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσας
Κοτανίδου
Κωνσταντινιά
Παναγιώτης
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Λάμπρου
Χαρίκλεια
Μιχαήλ
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Λέτσιου
Στυλιανή
Στέργιος
Έλλειψη 2 ενοτήτων χρήσης Η/Υ
Παπαδάκη
Αικατερίνη
Φώτιος
Μη αποδεκτός τίτλος σπουδών
Στεφανίδου
Κωνσταντία
Ματθαίος
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσας
Χαρίτογλου
Γεωργία
Ιωάννης
Έλλειψη πτυχίου ξένης γλώσσαςΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Της 4/13-5-2013 προκήρυξης του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικής Υγείας η «ΔΡΑΣΗ»
  •   Για την 1 θέση ΔΕ Διοικητικού προσωπικού (Γραμματείας) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού-Λογιστικού:


Αθανασιάδου
Ελπίδα
Κωνσταντίνος
Αθανασίου
Αρετή
Γεώργιος
Ακριτίδου
Σοφία
Χρήστος
Αντωνιάδου
Αναστασία
Θεόδωρος
Άρμεν
Μαρία
Αλέξανδρος
Γκόγκου
Φωτεινή
Απόστολος
Καζάκη
Χρυσή
Αθανάσιος
Καραγιαννίδου
Άννα
Φώτιος
Κούτρα
Χρυσούλα
Ζαχαρίας
Λάσκαρη
Μαγδαληνή
Νικόλαος
Μαραμπίδου
Ηράκλεια
Νικόλαος
Μελισσανίδου
Σταυρούλα
Αθανάσιος
Παναγιωταρά
Αιμιλία
Σταύρος
Παπαδοπούλου
Στυλιανή
Νικόλαος
Σεβδίλη
Ιωάννα
Θεόδωρος
Στράτου
Ουρανία
Λάμπρος
Τζίμος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Τσακάλου
Ευαγγελή
Κωνσταντίνος
Τσαλουκίδου
Ελένη
Δημήτριος

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΡΙΑ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
01
Ακριτίδου
Σοφία
Χρήστος
1889,1
02
Άρμεν
Μαρία
Αλέξανδρος
1687,0
03
Τσακάλου
Ευαγγελή
Κωνσταντίνος
1628,9
04
Σεβδίλη
Ιωάννα
Θεόδωρος
1378,5
05
Μαραμπίδου
Ηράκλεια
Νικόλαος
1349,7
06
Κούτρα
Χρυσούλα
Ζαχαρίας
1349,0
07
Λάσκαρη
Μαγδαληνή
Νικόλαος
1333,5
08
Καζάκη
Χρυσή
Αθανάσιος
1270,5
09
Γκόγκου
Φωτεινή
Απόστολος
1198,5
10
Παπαδοπούλου
Στυλιανή
Νικόλαος
1186,9
11
Αθανασίου
Αρετή
Γεώργιος
1169,0
12
Αθανασιάδου
Ελπίδα
Κωνσταντίνος
1136,5
13
Καραγιαννίδου
Άννα
Φώτιος
1094,5
14
Τζίμος
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
1056,8
15
Μελισσανίδου
Σταυρούλα
Αθανάσιος
990,0
16
Αντωνιάδου
Αναστασία
Θεόδωρος
968,0
17
Τσαλουκίδου
Ελένη
Δημήτριος
952,5         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        του Κέντρου   Πρόληψης  Εξαρτήσεων
                     & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Δράμας
           «ΔΡΑΣΗ»              Κώστας Μιχαηλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου